Republiken Elfdals-Åsen


Gå till innehållet

Vägnamn i Åsen

Karta / Vägnamn

Vägnamnen i Åsen
Sorterade i nr

Nr fr. Öster Svenska Älvdalska (Åsmål)

Genomfart: Åsenvägen Åsbyween
1 Digerbergsvägen Digerbjärrsween
2 Erkolsvägen Erkoelsween
3 Åsens Gamla Skolväg Gambskaulween
4 Gummasbackvägen Gummasbåckween
5 Råstjåvägen Råstjåween
6 Tjärnmyrholen Tiennmåiroeln
7 Stormasvägen Sturmasween
8 Lasmasuvägen Lasmasuween
9 Fridhemsvägen Fridiemsween
10 Kanalvägen Kanalween
11 Bagerivägen Bageriween
12 Brunnmyrvägen Brunnmåirween
13 Knutsvägen Knutsween
14 Lokvägen Loekween
15 Åsvägen Åsween
16 Urdvägen Urdween
17 Masmaskroken Masmaskroeken
18 Tjugmyrvägen Tjoegmåirween
19 Gammbodsvägen Gambbudsween
20 Jofsmyrvägen Joefsmåirween
21 Prästgårdsvägen Prestgardsween
22 Grötvägen Grötween
23 Matisbacken Matisbåkkween
24 Gravbyvägen Gravbyween
25 Bävervägen Bäverween
26 Upvägen Upween
27 Sjursvensvägen Sjurswensween
28 Kråkholsvägen Kråkoelsween
29 Rasubergsvägen Rasubjärrsween
30 Stugbyvägen Stugubyween
31 Västerbyvägen Westerbyween
32 Bredvadsvägen Briesbudsween
33 Färjan Fera
RV70 Särnavägen Skrållween
S1 Sugnstjärnsvägen Sugnstiennween
S2 Oradtjärnsvägen Åradtiennween
S3 Sälbergsvägen Sälbjärrsween
S4 Rönnåsvägen Rangenåsween
S5 Gåstjärnsvägen Gåstiennween
S6 Hedbodsvägen Ädbudsween

Vägnamnen i Åsen

Sorterade i bokstavsordning

Nr fr. Öster Svenska Älvdalska (Åsmål)

11 Bagerivägen Bageriween
32 Bredvadsvägen Briesbudsween
12 Brunnmyrvägen Brunnmåirween
25 Bävervägen Bäverween
1 Digerbergvägen Digerbjärrsween
2 Erkolsvägen Erkoelsween
33 Färjan Fera
9 Fridhemsvägen Fridiemsween
19 Gammbodsvägen Gambbudsween
24 Gravbyvägen Gravbyween
22 Grötvägen Grötween
4 Gummasbackvägen Gummasbåckween
S5 Gåstjärnsvägen Gåstiennween
S6 Hedbodsvägen Ädbudsween
20 Jofsmyrvägen Joefsmåirween
10 Kanalvägen Kanalween
13 Knutsvägen Knutsween
28 Kråkholsvägen Kråkoelsween
8 Lasmasuvägen Lasmasuween
14 Lokvägen Loekween
17 Masmaskroken Masmaskroeken
23 Matisbacken Matisbåkkween
S2 Oradtjärnsvägen Åradtiennween
21 Prästgårdsvägen Prestgardsween
29 Rasubergsvägen Rasubjärrsween
5 Råstjåvägen Råstjåween
S4 Rönnåsvägen Rangenåsween
27 Sjursvensvägen Sjurswensween
7 Stormasvägen Sturmasween
30 Stugbyvägen Stugubyween
S1 Sugnstjärnsvägen Sugnstiennween
S3 Sälbergsvägen Sälbjärrsween
RV70 Särnavägen Skrållween
18 Tjugmyrvägen Tjoegmåirween
6 Tjärnmyrholen Tiennmåiroeln
26 Upvägen Upween
16 Urdvägen Urdween
31 Västerbyvägen Westerbyween
3 Åsens Gamla Skolväg Gambskaulween
15 Åsvägen Åsween
Genomfart Åsenvägen Åsbyween


C:\Documents and Settings\Sune Rytter.PRIVAT-ZANV4ZVK\Mina dokument\Byrådet\Kartor\Vägnamnen i Åsen C i namnordn.jpg
Error File Open Error

Undermeny:


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn