Republiken Elfdals-Åsen


Gå till innehållet

Aktuella upphandlingar

Upphandling

För Vandrarhemmet är nedanstående upphandlingar aktuella före årsskiftet 2010 -2011:

1 Snöröjning
Avser skolans tomt framför skolan, väg bakom skolan och vägen mellan gaveln och badet fram toll Loekween.

2 Ventilation på våning 1 (skolsalarna)
Ventilationen utformas så att utluftning sker vid väggen mot korridoren och omfattar blivande rum och alla toalett- och duschutrymmen.
Tilluftning vid rummens sida mot skolgården. Värmeväxling skall ingå. Ventilationsutrustningen placeras i rum 4. Ventilationsrör hängs i skolsalarnas tak ovanför det sänkta innertaket.
Brandspjäll isolerar brandcellerna från varandra. Håltagning i befintliga väggar skall ingå.

3 Byggnation i skolsalarna
Innertaket sänks till takhöjd 2500. 3 skolsalar delas i 2 delar och varje del byggs som egen brandcell innebärande vägg- och takbeklädnad med dubbla gipsskivor.
Rummens mellanväggar skall ha separata reglar och isolering med stenull för ljuddämpningens skull.
Toalett- och dushrum ingår i brandcellsindelningen.
Rum 7 delas inte men däremot sänks taket som för de övriga. Rum 4 berörs inte. (Förråd/Apparatrum)
El- och signalledningar byggs in i resp. mellanvägg.

4 Demontering av befintlig oljetank
Den befintliga oljetanken skall demonteras. Ev finns någon mindre mängd olja kvar. Bortfrakt av demonterat material skall ingå.


Upplysningar och ritningsunderlag lämnas av styrelsen för Auvin Ekonomisk förening genom Sune Rytter som också kan visa byggnaden på dagtid efter överenskommelse. Tel: 0251 - 30017 eller 070-9465373


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn